Material

Här kan du ladda ned material och blanketter. Vill du få material med post, skicka beställning till fsdb@fsdb.org

Informationsmaterial

Bli medlem i FSDB!
Folder om medlemskap
Ladda ner foldern i PDF

Förbundet Sveriges Dövblinda
Folder om organisationen
Ladda ner foldern i PDF

Kort med handalfabet/punktskriftsalfabet
Kan beställas via e-post fsdb@fsdb.org

Slutrapport Verktyg för bättre hälsa
Rapporten beskriver erfarenheter och kunskaper från arvsfondsprojektet. Fokus ligger på välbefinnande hos HELA familjen kring barn med dövblindhet.
Ladda ner rapporten i PDF
Ladda ner rapporten utan bilder i Word

Verktyg för bättre hälsa
Folder om projektet
Ladda ner foldern i PDF

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning
Den tryckta publikationen kan beställas från Mo Gård förlag

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet
Den tryckta publikationen kan beställas från Mo Gård förlag

Information om vit käpp med röda markeringar

Folder om vit käpp med röda markeringar PDF
Plansch i A3-format PDF
Plansch i A4-format PDF

Stadgar med bilaga samt information om riktlinjer och kongressprotokoll

FSDB:s stadgar ändrades senast vid 2017 års kongress. De nya stadgarna gäller från och med den 1 januari 2018. Till stadgarna finns en bilaga: Bilaga 1 Normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar. Också bilagan ändrades vid kongressen 2017 och en ny bilaga gäller från och med den 1 januari 2018.


Stadgar


FSDB:s stadgar PDF

FSDB:s stadgar Word

DBU:s stadgar Word


Bilaga till stadgarna

Bilaga med normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar PDF

Bilaga med normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar Word


Information om riktlinjer för medlemskap och medlemsavgift

Information PDF

Information WordFSDB kongressprotkoll 2017

FSDB kongressprotkoll 2017 PDF


FSDB kongressprotkoll 2019

FSDB komgrtessprotkoll 2019 PDF

FSDB komgrtessprotkoll 2019 WORD

Praktiska guider

FSDB:s guide till stöd och service (Word med stor stil)

FSDB:s guide till stöd och service (PDF layout med liten text)


Övrigt

Nordisk definition av dövblindhet, 2016

Definition av dövblindtolkning (antagen av FSDB:s styrelse 2 april 2008)

Avsiktsförklaring mellan FSDB och STTF PDF