Samverkansgrupp

I samverkansgruppen har vi under projekttiden haft förmånen att ha med några av de mest kunniga inom dövblindområdet i Sverige och representanter från brukarorganisationer och Stockholms Läns Landsting.

Samverkansgruppen under projekttiden: