Dövblind Ungdom, DBU


DBU (Dövblind Ungdom) är till för alla oss som är unga och har kombinerade syn- och hörselnedsättningar / dövblindhet.

DBU:s mål är att skapa möjligheter för våra medlemmar att träffas och att göra unga personer med dövblindhet mer synliga i samhället.

DBU arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för alla barn och ungdomar med dövblindhet på alla områden i samhället.

Vi finns på Facebook,
Besök oss gärna och gilla oss »