Familjesektionen

Familjesektionen bildades formellt i samband med FSDB:s kongress den 28 maj 2011. Det kan vara lätt att känna sig ensam som förälder med dövblindhet. Det finns inte så många tillfällen att träffa andra i samma situation. I FSDB:s familjesektion stöttar vi varandra.

Bli medlem!

FSDB:s föräldrar med dövblindhet kan bli medlemmar i Familjesektionen. Den person som är gift, sambo eller särbo med en förälder med dövblindhet kan också bli medlem. Båda föräldrarna i en familj får rösträtt i alla frågor som berör sektionen.

Kontakta Familjesektionen

Allmän e-postadress:
familjesektionen@fsdb.org

Ordförande:
Helen Edholm, e-post: msfjurr@hotmail.com

Ledamöter:
Linda Hejdesten, e-post: linda_hejdesten@hotmail.com
Wandi Lundgren, e-post: wandi.lundgren@gmail.com