Internationellt arbete

Christer Nilsson och Emil Bejersten i Rwanda, februari 2014 Emil Bejersten och Christer Nilsson i Rwanda, februari 2014

De flesta dövblindorganisationer i världen är små och osjälvständiga. FSDB är en av få organisationer av personer med dövblindhet som har ekonomiska och personella möjligheter att lämna visst stöd till andra. Vi har trots allt ett statligt organisationsstöd och möjligheter att söka pengar från olika fonder.

FSDB har haft stor betydelse för personer med dövblindhet i hela världen. Vi har varit aktivt inblandade i uppbyggandet av dövblindföreningar i 18 länder i Latinamerika och Afrika och i skapandet av WFDB. De internationella kontakterna ger också FSDB kunskap och impulser till ny verksamhet och nya sätt att angripa gamla problem.

Det är genom det internationella samarbetet som FN:s standardregler kom till och WFDB hade en framträdande roll genom Lex Grandia som var ordförande för IDA (International Disability Alliance) när Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) antogs av FN den 13 december 2006.

I den internationella samverkan förs också diskussioner kring mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi deltar i det internationella arbetet. Gör vi inte det drivs dövblindfrågorna utan att synpunkter från personer med dövblindhet kommer fram.

Vill du ge bidrag till FSDB:s internationella arbete?

De senaste 25 åren har FSDB arbetat internationellt för att bygga upp och stötta dövblindorganisationer i hela världen.

FSDB har en internationell fond som tidigare hette U-landsfonden. Denna fond används till detta arbete. Pengarna som kommer in till fonden räcker inte till allt vi vill göra.

Vill du ge ett mindre eller större bidrag till FSDB:s internationella arbete sätt in pengarna på FSDB:s plusgiro: 44 77 73 - 3 och skriv Internationella fonden. Vi tackar för ditt bidrag på förhand.

Har du frågor? Välkommen att kontakta linda@fsdb.org eller chn@telia.com