Stöd och service

För att den som har dövblindhet ska ha en chans att vara delaktig i vardagen och samhället krävs tillgång till specifika insatser i form av hjälpmedel, stöd och dövblindtolkning samt att kunna använda dem. Idag får inte alla det stöd som de behöver och har rätt till. Här kan du läsa mer om några av de stödinsatser som finns.